Skip to content

Më datë 19.11.2023 me kërkesë të ,, Kryqit të kuq,, të RMV në hapësirat e komunës së Bërvenicës (salla e mbledhjeve , ndërtesa e vjetër) do të mbahet aksioni humantarë, ku ekipet e Shërbimit të Transfuzionit Tetovë pandërprerë do ta realizojnë detyrën e tyre në periudhën prej ora 10:00 deri 14:00.

Njoftohen qytetarët e komunës së Bërvenicës dhe ftohen të marrin pjesë në këtë aktivitet humanitar.

Njoftim