Skip to content

PLAN URBANISTIK JASHT VENDBANIMIT KK TENOVË

Plan urbanistik jashtë vendbanimit për ndërtimin e kompleksit të ndërtesave, me destinim E1.13- Solare sipërfaqësore dhe elektrana fotovoltaike (panele foto-voltaike për prodhimin e rrymës elektrike të cilat ndërtohen në tokë) – me kapacitet deri 10 MW, në pjesë të PK 30/1, KK Tenovë jashtë vb., komuna e Bërvenicës, me nr tehn. 04-56/2022 prej Tetori 2023, përpunuar nga ,,PRO-INZHENERING” – Tetovë.